Skip to main content

PRODUKTINFO​

Legeredskaber fra Heboleg er produktansvars-forsikrede, og overholder bestemmelserne i den europæiske standard for legeredskaber EN 1176.
Der gives den lovpligtige garanti på 2 år mod materiale- eller fabrikationsfejl på produkterne.
Garantien gælder dog ikke, hvis monterings- og vedligeholdelsesvejledningen ikke er fulgt, eller ved hærværk.

Bemærk:
Ved udskiftning af defekte eller slidte dele, skal der altid anvendes originale reservedele, såfremt garantiordningen ønskes bibeholdt.
Alt træ arbejder. Der må derfor forventes revnedannelser i træet.
Revnedannelser, der sker inden for de første 2 år, og som påvirker sikkerheden, vil være omfattet af garantien.

10 års garanti:
Der gives ud over den lovpligtige garanti på 2 år, yderligere 8 års garanti for nedbrydning forårsaget af råd og svamp på træsorten Robinie.

Nedbrydning skal have et omfang, så træets bæreevne er utilstrækkelig i forhold til EN 1176. Nedbrydning, der kun har betydning for udseendet, er ikke omfattet af garantien.

Naturleg:
Naturleg redskaberne er primært fremstillet af Robinie (Robinie Pseudoacacia), som er en træsort med unikke egenskaber, når der tales om styrke og holdbarhed.

Robiniestammerne består næsten udelukkende af kernetræ, som er i den bedste varighedsklasse.

Træet svinder kun moderat, når det tørrer.

Sammenlignet med andre træsorter har Robinie den højeste tryk- og bøjestyrke.

Det er dog holdbarheden i forbindelse med jordkontakt, der gør Robinie specielt velegnet til brug for fremstilling af legeredskaber.
Robinieredskaber leveres i en udgave produceret af stammer, hvor kun kernen er tilbage. Dette giver mulighed for at bruge og opsætte det ubehandlet uden at levetiden forringes, og uden at der ”gror belægninger” på stolperne.

I ubehandlet tilstand vil Robinie træ først få en gylden farve, og siden blive grålig som alt andet ubehandlet træ.
Andet træ der anvendes i mindre målestok, er Sibirisk lærk, Europæisk lærk og spærtræ i styrkesorteret fyr / gran.

Overfladebehandling:
Ønskes overfladen behandlet, sker dette med en original transparent overfladebeskyttelse.
Denne består af en miljøvenlig vandbaseret lysægte og vejrbestandig træbeskyttelse.

Modulsystemet:
Træet er fremstillet af den bedste kvalitet i fyr behandlet med en en miljøvenlig vandbaseret lysægte og vejrbestandig træbeskyttelse. Stolperne er monteret med en galvaniseret stålfod, så træet ikke har jordkontakt .

Afskærmingsplader, tage og gulve er fremstillet af HPL (high pressure laminate), der er ikke skal males og dermed helt vedligeholdsfrit.

Stålet:
Der er kun anvendt rustfri stål (A2/A4) til fremstilling af legeredskaberne, ligeledes i forbindelse med ”skjulte” beslag og samlinger, hvor anvendelsen af almendelig stål vil kunne danne misfarvninger.
Det rustfri stål kommer fra en produktion, hvor der udelukkende arbejdes med dette materiale.

Tovværket:

Taifunwire, som der anvendes, er et meget slidstærkt produkt af nylonbeviklet stålwirekerne, som bl.a. også anvendes i fiskeriet.​

UDENDØRS LEG ER VIGTIG FOR BØRNS UDVIKLING

Det moderne liv i dag medfører, at nogle børn ikke leger nær så meget udendørs mere. Og det er en skam.

Den manglende leg kan i værste fald betyde, at den naturlige vækst og udvikling, der opstår når børn leger udendørs, udebliver.

Når vi ældre hoveder tænker tilbage på vores egen barndom, har vi svært ved at forestille os en barndom uden udendørs leg.

Du husker sikkert glæden ved at lege udendørs i gaderne, i parkerne og på legepladserne. Mange af vores vigtigste erfaringer udspringer fra denne leg.

Legen, der gav os et par blå mærker eller en god latter, har vi faktisk lært allermest af.

Legen opbygger børns tillid, styrker deres venskaber samt øger deres evne til at klare stress, udfordringer og tilbageslag i hverdagen.

GARANTI

Der gives 15 års garanti mod nedbrydning forårsaget af råd og svamp på træsorten Robinia. Uddybende gælder garantien i de tilfælde, hvor nedbrydningen er skyld i, at træets bæreevne er utilstrækkelig i henhold til EN 1176.

Nedbrydning, der kun har betydning for udseendet, er ikke omfattet. Træ er et levende materiale, og der vil uundgåeligt dannes vindridser/revner i træet med tiden.

Pas på dine produkter

Vi anbefaler, at du ikke benytter træflis (eller lignende naturlige materialer) som faldunderlag for legeredskaber, som har træstolper monteret under jordniveau. I disse tilfælde falder garantiperioden til 10 år for Robiniatræ og 2 år for andre træsorter.

På andre produkter er der 10 års garanti mod svigt på grund af materiale- eller fabrikationsfejl.

Det er 5 års garanti som følge af materiale- eller fabrikationsfejl på fjedre, malede metaldele og støbte plastdele.

Garantien gælder kun, når produkterne er monteret i henhold til montageinstruktioner og er vedligeholdt i overensstemmelse med vedligeholdelsesvejledningen.